Blue hand with orange nails

'W czwartym wymiarze' - book design